DIJITAL DÖNÜŞÜM - ENDÜSTRI 4.0 YOL HARITASI

Endüstri 4.0 yaklaşımının olmazsa olmazı dijitalleşme adımıdır. Dijitalleşme, şirket içerisinde ya da iş ortakları ile olan ilişkilerde yer alan bilginin sayısallaştırılması, entegrasyonu, doğrulanması, analizi gibi özellikleri içerir. Bu durum dikkate alındığında, donanım ve yazılım destekli bir sistemin gereksinimi ortaya çıkar.

Bu gereksinimler her şirket için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Öncelikle mevcut durum analiz edilmeli ve hedefler belirlenmelidir. Sorular; gelecek için stratejik hedeflerin neler olacağı, hangi teknoloji ve sistemlerin kullanılacağı ve şirket için süreçler ile nasıl bir uyumun sağlanacağı olmalıdır. Elde edilen cevaplar yeterlilik belirlemede ve adımları planlamada önemlidir.

Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 ilgi alanları

 • Yatay ve dikey entegrasyonda etki alanında yer alan ana süreç ve alt süreçlerin belirlenmesi
 • IT / OT analiz
 • IIoT Assessment
 • Kurumsal Ana Veri Analizi (SSoT Single Source of Truth)
 • Portal üzerinde süreç modelleme
 • Danışman gözeriminde değerlendirme
 • Kullanıcı geri bildirimleri ve iyileştirme önerileri

SÜREÇ ve TEKNOLOJİ HİZALAMA

IT/OT seviyelerinde GAP-FIT analizi

 • Süreç - Teknoloji (Yazılım-Donanım-ICT)
 • Süreç - Önem
 • Süreç - Yazılım destek
 • Hizalama
 • Sapmalar

SORUNLU ALANLAR

 • Mevcut olgunluk seviyesi
 • Sorunlu alanların tespiti
 • Belgelendirme
 • İyileştirme önerileri (Hızlı kazanımlar)

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI

EYLEM ADIMLARI ve ÖNCELİKLER

 • Strateji ve metodoloji
 • Mevcut durum ve olgunluk seviyesine dayalı eylem adımları
 • POC proje belirleme
 • Kısa, orta ve uzun vade planlama
 • KPI'ların belirlenmesi

DIJITAL DÖNÜŞÜM - ENDÜSTRI 4.0 YOL HARITASI

Profesyonel ekibimiz ile kurumunuz için gerekli olan tüm ihtiyaçları belirliyor. Sizlere profesyonel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Tüm sorularınız için bizlere aşağıdaki formadan ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM FORMU

  Translate »