Dijital Dönüşüm, Endüstri4.0, ERP projelerinde ulusal ve uluslararası projelerden elde ettiğimiz tecrübe süreçlerini tam olarak tanımlayamayan işletmelerin yeni sistemlere geçişte ve kaynaklarını yönetmekte oldukça zorlandığını gösteriyor. Süreç danışmanlığı hizmetinin doğmasına etken olan bu zorlukları GLOBSA DİJİTAL olarak ortadan kaldırıyoruz.

Süreç danışmanlığı kapsamında yapılan çalışmalar ile işletmelerin sürdürülebilir başarılarının temellerini yeniden inşa ediyoruz. İşletme ile birlikte işletmenin kendisine özel yapısını ve mevcut süreçlerini gözden geçirerek işletmeyi hantallaştıran süreçleri yalınlaştırarak ya da gereksinim duyulan yeni süreçlerin sisteme dâhil edilmesi sağlayarak işlerin planlı ve sistematik olarak tarif edilmesine destek sağlıyoruz.

İLETİŞİM FORMU

    Translate »