İNSAN KAYNAKLARI

Süreçteki en önemli kriterlerimiz pozisyonun gerektirdiği öğrenim durumu, teknik bilgi ve beceriler, tecrübe ve yetkinliklerdir.

Tüm işlerimizde ve ilişkilerimizde yol gösterici olan “Değerlerimizi” işe alım sürecinin de merkezinde tutmakta, rehber almakta ve ortak değerlerimize sahip olan, Şirket kültürümüze uyum sağlayabilecek adayları tercih etmekteyiz.

Değerlerimiz

  • Adalet
  • İnsan Odaklılık (Müşteri–Çalışan)
  • İtibar
  • Gönülden Çalışmak
  • Yenilikçilik
  • Çeviklik
  • Sürdürülebilirlik (İş–Çevre)

    Translate »