ENDÜSTRİ 4.0 OLGUNLUK SEVİYESİ ÖLÇÜMÜ

Endüstri 4.0 projelerinin uygulanmasında mevcut durum analizi ve olgunluk seviyesi başarıya ulaşmada kritik öneme sahiptir.

Aachen RWTH Üniversitesi içerisinde faaliyet gösteren Industrie 4.0 Maturity Center tarafından acatech modeli ile geliştirilen yöntem, farklı sektör ve şirket profillerine göre ölçeklenebilir 500-1500 kriterden oluşmaktadır ve aşağıdaki boyutlarda 6 seviyede ölçüm yapılır.

 • Kültür
 • Organizasyon yapısı
 • Bilgi teknolojileri alt yapısı
 • Kaynaklar

Online portal üzerinden yapılan çalışma, gelişimin izlenmesi ve benzer şirket, sektör profilleri ile karşılaştırma imkanı sağlar.

 • Kültür
 • Organizasyon yapısı
 • Bilgi teknolojileri alt yapısı
 • Kaynaklar

KAPSAMLI, ÖLÇEKLENEBİLİR SORU SETLERİ

 • RWTH Üniversitesi Industrie 4.0 Maturity Center bilgi birikimi
 • Online araçlar
 • 500-1500 kriter
 • 4 boyut ve 6 seviyede değerlendirme

IT/OT SEVİYELERİNDE DETAYLAR

 • Yetkinlik analizi
 • Karşılaştırma
 • Yorumlar
 • Boyutlar arası etkileşim

BOYUTLARA DAYALI OLGUNLUK SEVİYELERİ

 • Olgunluk seviyesi (Grafiksel sunum)
 • GAP/FIT analiz
 • Benzer grup karşılaştırma (şirket büyüklüğü, sektör)
 • Dönemsel ölçüm ve izleme

Endüstri 4.0 Olgunluk Seviyesi Ölçüm

Olgunluk seviyesi ölçümünde kullandığımız soru örnekleri, metod ve çıktıları görmek için test edin.

İLETİŞİM FORMU

  Translate »